Antonina Porębska - Centrum Słowo

Antonina Porębska

psycholog psychoterapeuta trener nurt poznawczo-behawioralny dorośli młodzież
Szczecin

Kontakt ze specjalistą

+48 606 296 837

Przyjmuję:

 • indywidualnie osoby dorosłe i młodzież od 12 roku życia,
 • rodziców z trudnościami wychowawczymi nastolatków,
 • prowadzę również warsztaty dla młodzieży z kształtowania umiejętności psychospołecznych.

Najczęściej pomagam w następujących problemach:

 • Nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, alkohol),
 • uzależnienia od czynności (tj. hazard, seks, praca, zakupy, Internet),
 • w kryzysach życiowych,
 • z obniżonym nastrojem, z lękiem i stresem,
 • doświadczania wybuchów złości i agresji, trudnościach w komunikacji,
 • osobom, które czują, że potrzebują wsparcia i/lub chciałyby coś w swoim życiu zmienić.

Doświadczenie

Od 2018 roku pracuję jako psycholożka i psychoterapeutka uzależnień w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Monar w Szczecinie, gdzie pomagam i towarzyszę w zmianach osobom doświadczającym kryzysów życiowych w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. Obok osób używających, konsultuję również ich rodziny i bliskich, którzy często potrzebują wsparcia i zrozumienia zachowania osoby dotkniętej uzależnieniem. Prowadzę terapię indywidualną, jak i grupową, co wzbogaca moje doświadczenie o różne formy i metody pracy z pacjentem. Dodatkowo spotykam się z młodzieżą w szkołach, świetlicach środowiskowych i ośrodkach wychowawczych na warsztatach z kształtowania umiejętności psychospołecznych i profilaktyki uzależnień.
W pracy najważniejsza jest dla mnie bezwarunkowa akceptacja drugiej osoby, poszanowanie wartości pacjenta i bycie autentycznym. Daleko mi od oceniającej, dyrektywnej postawy.
Tego, kto zgłasza się po pomoc, traktuję jak partnera i eksperta od siebie. Wspólnie możemy przyglądać się myślom, uczyć akceptować pojawiające się emocje, poszukiwać rozwiązań dla problemów i odkrywać to, co jeszcze nieodkryte. Ważna w terapii jest dla mnie realna pomoc, dlatego ustalam z pacjentem cele, które realizujemy. Metody pracy dostosowuję indywidualnie. Bazuję na relacji terapeutycznej. Czerpię z terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii humanistycznej oraz nurtów tzw. trzeciej fali.

Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Wykształcenie:

 • Psychologia, magister psychologii o specjalności klinicznej, Uniwersytet Szczeciński;
 • filologia germańska zakończona na III roku studiów, Uniwersytet Szczeciński;
 • w trakcie Studium Psychoterapii Uzależnień, Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu, ukończona część teoretyczna, jestem na etapie superwizji,
 • w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia, rozpoczęłam w listopadzie 2020r,
 • trener programu Unplugged prowadzonego przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki.

Szkolenia:

 • Wprowadzenie do Terapii ACT – terapii akceptacji i zaangażowania, prowadzone przez Lidię Budziszewską,
 • prowadzenie programu profilaktyki uniwersalnej Unplugged, prowadzonego przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki,
 • uzależnienia behawioralne – szkolenie pod kierownictwem Magdaleny Smaś- Myszczyszyn,
 • Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna w bulimii i kompulsywnego objadania się.

Staże:

 • Staż studencki w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Babigoszczy,
 • staż w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym Mrowisko w Sopocie.

O mnie

Prywatnie jestem miłośniczką aktywności na powietrzu i mam dwa psy. Angażuję się w pomoc osobom wykluczonym, działam na rzecz równości społecznej.