Joanna Ernt

logopeda trener dorośli dzieci neurologopeda
Poznań

Kontakt ze specjalistą

+48 504 005 878

Najczęściej pomagam w następujących problemach:

  • diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci i dorosłych,
  • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy lub zaburzeń mowy o różnej etiologii (prosty opóźniony rozwój mowy, autyzm, niedosłuch, afazja, zespół Downa),
  • emisja głosu,
  • usprawnianie funkcji pokarmowych,
  • diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego oraz osób dorosłych.

Doświadczenie

Od ponad 8 lat prowadzę terapię logopedyczną, a od 6 również neurologopedyczną dzieci i osób dorosłych z różnymi wadami lub zaburzeniami mowy i komunikacji. W pracy terapeutycznej stosuję podejście holistyczne, mając na uwadze całokształt rozwoju człowieka, jego indywidualne potrzeby i możliwości. Dużą uwagę przywiązuję do zbudowania relacji z dzieckiem i rodzicami, opartej na miłej atmosferze, zaufaniu i współpracy.

Obecnie pracuję jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji, gdzie wspólnie z zespołem specjalistów prowadzę wczesną diagnozę i terapię dzieci już od pierwszych miesięcy życia. Prowadzę zajęcia logopedyczne w jednym z poznańskich przedszkoli oraz prywatną praktykę logopedyczną i neurologopedyczną.

Wykształcenie

  • Studia w zakresie logopedii i neurologopedii w Poznaniu,
  • Studia filozoficzne (specjalność komunikacja społeczna, etyka) – Poznań,
  • Akademia Trenera, Poznań.

Obecnie rozpoczynam studia podyplomowe Arteterapia z elementami psychoterapii.

Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach z zakresu terapii zaburzeń mowy i języka oraz konferencjach naukowych:

  • „Wczesna Interwencja jako fundament dla dalszego rozwoju” – konferencja specjalistyczna w Poznaniu, „Od krzyku do pierwszego słowa – kilka słów o wspieraniu rozwoju mowy”, jako prelegent
  • Emisja i higiena głosu w praktyce.
  • Terapia mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – podejście behawioralne.
  • Kompleksowa diagnoza zaburzeń płynności mowy u dzieci podstawą skutecznej interwencji logopedycznej.
  • Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej.
  • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym.
  • Skuteczne metody pracy logopedy cz. III.
  • Rozpoznanie i terapia mutyzmu.
  • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego.
  • Komunikacja alternatywna w ochronie zdrowia pacjenta oraz systemy wspomagające terapię afazji jako wsparcie procesu rehabilitacji.
  • Trudności diagnostyczne w przypadku afazji u chorych poudarowych.
  • „Ćwiczenia indywidualne i grupowe wspierające rozwój umiejętności artykulacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym”.
  • IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu pod hasłem „Dziecko z autyzmem w grupie – rodzinie, przedszkolu, społeczeństwie”.
  • Programowanie terapii w przypadku zaburzeń realizacji fonemów – nowe ujęcie zagadnienia.
  • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia.
  • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz. II.
  • Konferencja Logopedyczna: „Wielojęzyczność, wielokulturowość, jeden język” z okazji Europejskiego Dnia Logopedy.
  • Istota i terapia jąkania.
  • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną.
  • Mutyzm wybiórczy – problem psycho czy logo.
  • Kompleksowa rehabilitacja osób po laryngektomii – wykład szkoleniowy organizowany pod patronatem Polskiego Związku Logopedów.
  • „Deprecjacja jako forma przemocy w komunikacji werbalnej” – artykuł w czasopiśmie naukowym „Homines Hominibus” Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
  • Komunikacja Alternatywna oraz wspomagająca (AAC) w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności – seminarium organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

O mnie

Prywatnie interesuję się sztuką, a w szczególności muzyką i malarstwem. Lubię podróżować, poznając obyczaje różnych kultur, ucząc się języków obcych i smakując miejscowe potrawy. Uwielbiam długie spacery, fascynuje mnie piękno przyrody, potrafię cieszyć się drobnymi przyjemnościami życia, jak dobra kawa, czy gorzka czekolada.