Joanna Wiatr-Abramowska - Centrum Słowo

Joanna Wiatr-Abramowska

psycholog psychoterapeuta nurt poznawczo-behawioralny dorośli młodzież dzieci
Poznań

Kontakt ze specjalistą

+48 692 553 268

Prowadzę terapię dzieci (od 8 r.ż.), młodzieży i dorosłych.

Najczęściej pomagam w następujących problemach:

 • Dysregulacja emocji – zmienny, obniżony nastrój, emocje o dużym nasileniu;
 • Dysregulacja zachowania – działania impulsywne, zależne od emocji, w tym samouszkodzenia czy nadużywanie substancji psychoaktywnych, problemy z odżywianiem;
 • Dysregulacja poznawcza – problemy z koncentracją, pamięcią, myśli rezygnacyjne i samobójcze;
 • Trudności w relacjach z innymi – konflikty, osamotnienie, trudności z nawiązywaniem, utrzymaniem relacji.

Doświadczenie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 700).
W pracy korzystam z szeroko rozumianego podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT), łącząc podejście klasyczne z terapiami tzw. trzeciej fali, przede wszystkim dialektyczną terapią behawioralną (DBT).

Doświadczenie zdobywałam już w czasie studiów udzielając się w wolontariacie w Akademii Przyszłości Fundacji Wiosna, a następnie, w trakcie nauki oraz po zdobyciu dyplomu psychologa pracowałam z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej, wielu przedszkolach oraz praktykowałam w placówkach leczenia zdrowia psychicznego.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

W gabinecie jestem nastawiona na rozwiązywanie trudnych spraw, problemów, sytuacji. Staram się pracować tak, by moja pomoc była jak najbardziej konkretna, odczuwalna dla pacjenta. Podejście, które jest mi bliskie zarówno w pracy, jak i w życiu, zakłada nieustanne szukanie równowagi pomiędzy akceptacją a zmianą. W gabinecie wspólnie szukamy rozwiązań i możliwości zmiany, ale równie ważna jest nasza dobra relacja i przyjazna, bezpieczna atmosfera – w końcu w centrum moich zainteresowań stoi drugi człowiek.

Wykształcenie

 • Studia psychologiczne na UAM w Poznaniu;
 • Aktualnie kształcę się również w ramach szkolenia DBT Comprehensive organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej – 4-modułowego szkolenia całościowego z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu;

Ponadto brałam udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii, takich jak:

 • Wprowadzenie do RO-DBT;
 • Centrum DBT Emocje, PTDBT, Wprowadzenie do DBT;
 • Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej CBT, Warszawa Terapia Poznawczo-Behawioralna dzieci i młodzieży;
 • Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki, Poznań: Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
 • SYNAPSIS, Warszawa: Trening Umiejętności Społecznych; Zespół Aspergera; Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?; Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem;
 • Zimowa Szkoła RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania, szkolenie I stopnia; Poznań;
 • Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań: Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych; Pierwsza rozmowa o problemie z dzieckiem, nastolatkiem, osobą dorosłą; Praca kliniczna jako sztuka zadawania pytań; Elementy terapii narracyjnej w pracy pedagoga i psychologa.

O mnie

Nigdy nie mam dość wędrówek po lesie i dobrych historii. Lubię podróżować i marzyć. Przyjemność sprawia mi bycie w ruchu – taniec, joga oraz tworzenie (niezależnie od posiadanych talentów).

Na co dzień staram się praktykować to samo, czego uczę moich pacjentów – uważność, samoakceptację, bycie dobrym dla siebie i innych.


Przeczytaj opinie o mnie na portalu Znany Lekarz

Poznaj mnie bliżej, odwiedzając mój fanpage na Facebooku