Katarzyna Żebrowska - Centrum Słowo

Katarzyna Żebrowska

psycholog psychoterapeuta nurt poznawczo-behawioralny młodzież dzieci
Poznań

Kontakt ze specjalistą

+48 509 471 196

Prowadzę:

 • psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży, młodych dorosłych.
 • konsultacje wychowawcze i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku od 5 do 18 lat.

Najczęściej pomagam w następujących problemach:

 • zaburzenia lękowe (m.in. fobia społeczna, fobia szkolna, fobie specyficzne, napady paniki),
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • ADHD oraz zaburzenia zachowania,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • trudności w relacjach rówieśniczych i rodzinnych,
 • trudności adaptacyjne (np. zmiana szkoły, przeprowadzka, rozwód rodziców),
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
 • doświadczenia traumatyczne i kryzysowe,
 • niepokoje związane z okresem dorastania,
 • problemy emocjonalne, samouszkodzenia.

Doświadczenie

Poza prowadzeniem konsultacji i terapii w Centrum Słowo, pracuję jako psycholog w szkole średniej pomagając uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z okresu dorastania. Wspieram młodzież w słuchaniu emocji i ciała. Majsterkuję z myślami i słowami. Towarzyszę w pokonywaniu trudności, odkrywaniu potencjału i czułości wobec siebie. Prowadzę psychoedukację i rozwijam kompetencje społeczno-emocjonalne. Kibicuję w realizowaniu celów edukacyjnych i marzeń pozaszkolnych. Wskazuję nastolatkom oraz ich rodzicom możliwości leczenia w sytuacji cierpienia na skutek zaburzeń psychicznych. Prowadzę też zajęcia terapeutyczne w przedszkolu wspierając rozwój dzieci przejawiających trudności emocjonalne, dysharmonie lub zaburzenia rozwojowe.

Zanim rozpoczęłam pracę z dziećmi i młodzieżą w gabinecie, przez kilka lat biegałam i bawiłam się z nimi na boisku prowadząc zajęcia rekreacyjno-sportowe. Treningi otworzyły przede mną wspaniałą przestrzeń do rozmów, obserwacji oraz eksploracji dziecięcych potrzeb, emocji i zachowań. Boiskowa praktyka wyposażyła mnie w wiedzę i kompetencje, które obecnie wykorzystuję w pracy terapeutycznej. Z racji swojego wykształcenia, zainteresowań oraz indywidualnych poszukiwań pozostaję uważna na relacje między duszą a ciałem.

Wartościową lekcją z zakresu pomagania była dla mnie współpraca z rodzinami zastępczymi w roli koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do swoich obowiązków podchodzę z zaangażowaniem i odpowiedzialnością przestrzegając zasad Kodeksu Etycznego Psychologa. Zależy mi na tym, by stosowane przeze mnie formy i metody pracy były nie tylko skuteczne i dopasowane do zgłaszanych potrzeb, ale także pomysłowe i zachęcające do podejmowania wyzwań terapeutycznych.

Staram się budować relacje w oparciu o empatię, zaufanie, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, wolność wyboru i poglądów. W pracy z dziećmi poza narzędziami psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) wykorzystuję też bajkoterapię oraz terapię zabawą. Bliskie jest mi podejście terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), łączące naukowe ujęcie ludzkiego cierpienia i rozwoju z dążeniem do życia w zgodzie z wartościami i kontakcie z chwilą obecną.

Swoją pracę zaczynam od rzetelnej diagnozy i starannej konceptualizacji problemu. W przypadku wizyty dotyczącej dziecka, pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z rodzicem/rodzicami.

Wykształcenie

 • Studia psychologiczne na UAM w Poznaniu, specjalności: Psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz Doradztwo personalne.
  Praca magisterska z zakresu psychologii poznawczej pt. Reakcje afektywne na bodźce związane z wcześniej realizowanym celem;
 • Studia na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym na AWF w Poznaniu.
  Praca magisterska pt. Przyczyny zwolnień i ucieczek z lekcji wychowania fizycznego na przykładzie gimnazjalistów z Polski i Grecji – analiza porównawcza (badania magisterskie w ramach wymiany studenckiej Erasmus)
 • Słuchaczka III roku studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.
 • Roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w poznańskim Instytucie Edukacji i Terapii.

Staże

 • Staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie.

Uczestniczka szkoleń, m.in.:

 • Diagnoza osób w spektrum autyzmu (Fundacji PRODESTE i Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu),
 • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży (Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych SUPERWIZJA w Warszawie),
 • Jak pracować ze współczesnym nastolatkiem? (Strefa Młodzieży SWPS w Poznaniu),
 • Narkotyki stare i nowe – profilaktyka, interwencja, działanie (Stowarzyszenie MONAR w Poznaniu),
 • Wyloguj się do życia, a robi się to TAK! – promocja zdrowego, bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież (FIRST Fundacja Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych w Warszawie).

O mnie

Uwielbiam jeździć na rowerze, pływać i biegać – szczególnie po lesie i w górach. Natura zachwyca mnie i uspokaja. Lubię też czytać i pisać, miedzy innymi terapeutyczne bajki i wierszyki dla dzieci. Poza podróżami w głąb ludzkiej psychiki, z radością podróżuję po świecie. Nade wszystko cenię ciepło rodzinne i bliskie relacje z przyjaciółmi.

Przeczytaj opinie o mnie na portalu Znany Lekarz