Maria Zabłocka

psycholog psychoterapeuta nurt integracyjny dorośli młodzież dzieci
Szczecin

Kontakt ze specjalistą

+48 696 020 022

Umów wizytę ze specjalistą

Wierzę, że można znaleźć rozwiązanie w każdej trudnej sytuacji i tę wiarę chciałabym przekazać moim klientom. Spotkanie psychoterapeutyczne jest do tego wspaniałą okazją.

Prowadzę:

 • Psychoterapię indywidualną dorosłych,
 • psychoterapię indywidualną młodzieży od 16 r. ż.,
 • konsultacje psychologiczne odnośnie trudności rozwojowych i problemów wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży,
 • zajęcia psychoedukacyjne wspierające rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci.

Najczęściej pomagam w:

 • Trudnościach z radzeniem sobie z lękiem, stresem i nieśmiałością,
 • doświadczeniu kryzysu życiowego lub straty,
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • poczuciu pustki i braku sensu życia.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam dotychczas w m.in. w  instytucjach oświatowych, takich jak szkoły i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Obecnie jestem zatrudniona w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie, gdzie zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży. Pracowałam dotychczas również jako psycholog w szpitalach, na oddziale neurologii  i rehabilitacji neurologicznej. Udzielałam ponadto konsultacji psychologicznych na innych oddziałach somatycznych.


Pracuję w nurcie integracyjnym, który zakłada zindywidualizowane podejście do każdego klienta i czerpanie z bogactwa kilku nurtów psychoterapeutycznych w celu doboru jak najbardziej optymalnych i efektywnych metod pracy.


W procesie terapii bardzo dużą wagę przywiązuję do budowania relacji psychoterapeutycznej oraz zapewnianiu moim klientom atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.


Proces psychoterapii rozumiem jako współpracę opartą na zaufaniu i obopólnym zaangażowaniu, która ma na celu odkrycie źródeł trudności klienta, zrozumienia mechanizmów podtrzymujących te trudności w jego codziennym funkcjonowaniu oraz pomóc we wprowadzeniu trwałych zmian poprawiających jakość jego życia.


Pracuję zgodnie z wytycznymi kodeksu etycznego psychologa, określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie

 • Jednolite magisterskie studia na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek psychologia, specjalność psychologia kliniczna,
 • Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego,
 • Studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii klinicznej.

  Szkolenia i kursy:
 • W trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii integracyjnej organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie to posiada akredytację Polskiego Towarzystwo Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Roczny kurs psychoterapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży,
 • Kurs pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowań,
 • Cykl szkoleń dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie w ramach projektu: „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

O mnie

Prywatnie uwielbiam przyrodę, wędrówki górskie, podróże, kinematografię oraz dobrą kawę w miłym towarzystwie.