Ewa Kaleta - Centrum Słowo

Ewa Kaleta

psychoterapeuta nurt integracyjny pary dorośli
Poznań

Kontakt ze specjalistą

+48 577 941 744

Umów wizytę ze specjalistą

Prowadzę:

 • Konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne,
 • konsultacje psychoterapeutyczne małżeństw i par,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię małżeństw i par.

Najczęściej pomagam w następujących problemach:

 • Napady lęku, lęk uogólniony, ciągłe poczucie zagrożenia („zaraz coś się stanie”),
 • obniżony nastrój, niechęć lub niemożność podejmowania aktywności, realizowania obowiązków;
 • niestabilność emocjonalna, huśtawka nastrojów, wybuchy złości;
 • zaburzenia snu i odżywiania,
 • kryzys w związku,
 • stres.

Służę pomocą w stanach depresyjnych, lękowych, nerwicowych. Najczęściej pomagam w trudnych sytuacjach związanych z konfliktami, kryzysami i stratami w różnych okresach życia.

W pomaganiu dbam o dobrą relację, poufność i szacunek. Liczy się osoba, dopiero potem szkoła psychoterapii, techniki i metody. Czasem wystarczy pobudzić wewnętrzne zasoby i siły, aby dokonać istotnych zmian w sobie i w życiu.

Psychoterapia to lecząca rozmowa, w której jest miejsce na ciszę, namysł, poszukiwanie nowych znaczeń, nowego rozumienia i nowych rozwiązań.

Doświadczenie

Od ponad 20 lat pracuję z ludźmi. Podstawą mojej pracy zawsze była troska o dobrą relację. Doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od kilku lat pracuję z osobami dorosłymi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par i małżeństw. Parom pomagam przechodzić przez kryzysy, kolejne etapy rozwoju związku oraz znajdować rozwiązania w sytuacjach strat i konfliktów.

Ukończyłam Studium Rodziny na wydziale teologicznym UAM, wiele lat prowadziłam kursy przedmałżeńskie i pracowałam w poradni dla narzeczonych. Przez 18 lat prowadziłam weekendy dla małżeństw. Prywatnie jestem żoną od ponad 20 lat i matką nastoletnich dzieci.

W pracy terapeutycznej integruję podejście psychodynamiczne, systemowe i egzystencjalne. Wykorzystuję także elementy 3 fali terapii poznawczo-behawioralnej, terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Mój wkład w proces terapeutyczny to WWW, czyli Wiedza, Wrażliwość i Wyobraźnia.
Wiedza pozwala nazwać i uporządkować to, co poznaję w spotkaniu z pacjentem.
Wrażliwość pozwala nawiązywać relację z osobą, która korzysta z terapii.
Wyobraźnia prowadzi na spotkanie z nowymi znaczeniami i nowymi rozwiązaniami dla starych problemów pacjenta.

Wykształcenie

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
 • Kwalifikacje pedagogiczne.
 • Studium Rodziny na wydziale teologicznym UAM.
 • Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

O mnie

Fascynuje mnie integralność osoby ludzkiej, łączność między wymiarem fizycznym, psychicznym i duchowym.


Poznaj mnie bliżej, odwiedzając mój fanpage na Facebooku