Nasz zespół

Aleksandra Pieścik-Brzeska

psycholog psychoterapeuta seksuolog nurt poznawczo-behawioralny pary dorośli młodzież dzieci
Szczecin

Udzielam konsultacji, gdy pojawiają się problemy związane z seksualnością, u dorosłych i w zakresie rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży. Pracuję zgodnie z aktualnymi naukowo normami seksuologicznymi. W pracy ważna jest dla mnie tolerancja oraz bezwarunkowa akceptacja drugiej osoby.

Anna Wojciechowska

psycholog psychoterapeuta nurt integracyjny pary dorośli młodzież
Poznań

Nazywam po imieniu problemy i możliwości, pobudzam do pracy nad nimi i czuwam nad utrwalaniem kolejnych sukcesów. Z wrażliwością, kreatywnością i zaangażowaniem towarzyszę Ci w tej podróży. Przyświeca mi założenie, byś wyszedł ze spotkania lepiej rozumiejąc dane zagadnienie, bogatszy o ważne doświadczenia, mając w ręku narzędzia do długofalowych zmian.

Bogusława Wasiewicz - Centrum Słowo

Bogusława Wasiewicz

psycholog psychoterapeuta trener nurt systemowy pary osoby starsze dorośli młodzież
Poznań

Zapraszam osoby przeżywające nadmierny stres, lęk, smutek, zagrożone wypaleniem zawodowym, cierpiące na bezsenność i zaburzenia psychosomatyczne. Towarzyszę w rozwiązywaniu kryzysowych sytuacji rodzinnych oraz w związkach. Pomagam młodzieży i dorosłym, rodzinom i parom.

Dorota Wiatr - Centrum Słowo

Dorota Wiatr

psycholog trener coach nurt systemowy dorośli młodzież dzieci
Poznań

Nieśmiałość, niska samoocena, izolacja społeczna, kryzys egzystencjalny – to obszar, w którym się specjalizuję. Wspieram dzieci, młodzież i dorosłych. Pomagam uczniom neuroróżnorodnym w treningu umiejętności społecznych, rewalidacji i terapii. Moje umiejętności coacha kariery pozwalają na skuteczne zajęcie się np. wypaleniem zawodowym i przekwalifikowaniem, zbadaniem predyspozycji przedsiębiorczych.

Ewa Kaleta - Centrum Słowo

Ewa Kaleta

psychoterapeuta nurt integracyjny pary dorośli
Poznań

Pomaganie oznacza dla mnie dbałość o relację, szacunek, akceptację i poufność. Trudności w relacjach, małżeńskie, rodzicielskie i wychowawcze to od wielu lat ważny wątek mojej pracy, obok wspierania osób doświadczających wypalenia zawodowego i kryzysów związanych ze stratami w życiu prywatnym i zawodowym.

Joanna Ernt

logopeda trener dorośli dzieci neurologopeda
Poznań

Skuteczna, ciekawa praca w ciepłej atmosferze – na zajęcia logopedyczne, które prowadzę, dzieci przychodzą z szerokim uśmiechem. Pomagam również osobom dorosłym. Znajdziesz tu dobrą diagnozę, wspieranie wymowy i emisji głosu, ale też rozwoju myślenia, pamięci, koncentracji.

Joanna Oliwiecka - Centrum Słowo

Joanna Oliwiecka

psycholog psychoterapeuta nurt poznawczo-behawioralny dorośli młodzież dzieci
Poznań

Jeśli szukasz psychologa dziecięcego, który korzystając z metod poznawczo-behawioralnych pomoże przezwyciężyć lęk, nieśmiałość, depresję u dziecka lub nastolatka – dobrze trafiłeś. Pomagam w kryzysie, trudnościach w przeżywaniu emocji i stresu młodzieży i osobom dorosłym.

Joanna Rumińska - Centrum Słowo

Joanna Rumińska

psycholog psychodietetyk dietetyk seksuolog nurt systemowy pary osoby starsze dorośli młodzież dzieci
Poznań

Moja specjalizacja to obszar rodziny – wspieranie dorosłych, par w okresie ciąży czy połogu, rodziców, nastolatków, naprawa wzajemnych relacji. Leczę zaburzenia odżywiania, do czego włączam moją wiedzę z zakresu psychodietetyki.

Karolina Rzesoś - Centrum Słowo

Karolina Rzesoś

psycholog nurt systemowy pary dorośli dzieci
Poznań

Wspieram rodziny, rodziców, pracuję z małymi dziećmi od dnia narodzin. Moja praca to również pomoc w kryzysach związanych ze związkiem i rodzicielstwem, niepłodnością, trudnymi ciążami, tematami okołoporodowymi i początkami rodzicielstwa: np. karmieniem i snem niemowlęcia.

Katarzyna Wozinska - Centrum Słowo

Katarzyna Wozinska

psycholog psychoterapeuta trener analiza transakcyjna dorośli młodzież dzieci
Poznań

Mój żywioł to konsultacje i szukanie konkretnych, działających rozwiązań – czasem w bardzo nietypowych życiowych sytuacjach. Pracuję najchętniej nad tematami wychowawczymi, rodzinnymi i szkolnymi, a także komunikacją oraz zmianą sposobu myślenia i działania.

Katarzyna Żebrowska - Centrum Słowo

Katarzyna Żebrowska

psycholog psychoterapeuta nurt poznawczo-behawioralny młodzież dzieci
Poznań

Pomagam w pełnym zakresie spraw związanych z dziećmi i młodzieżą: wychowawczych, rodzinnych, szkolnych, problemach z zachowaniem i emocjami: również samouszkodzeniach, sytuacjach traumatycznych, problemach z przystosowaniem. Prowadzę konsultacje dla rodziców.

Kinga Steppa - Centrum Słowo

Kinga Steppa

psycholog psychoterapeuta nurt systemowy dorośli dzieci
Poznań

Czasem wystarczy niewielka zmiana, by niepokojące zachowanie zniknęło. Moja specjalizacja dotyczy wspierania par, małżeństw i całych rodzin. Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z podejrzeniem i diagnozą spektrum autyzmu oraz ich rodzinami.

Krystyna Fiedler - Centrum Słowo

Krystyna Fiedler

dietetyk dorośli młodzież dzieci
Poznań

Oferuję pomoc dietetyczną w szerokim zakresie. Specjalizuję się w żywieniu kobiet karmiących, niemowląt, małych dzieci i tzw. niejadków. Opracowuję programy diet specjalistycznych, eliminacyjnych i zalecenia żywieniowe. Wspieram żywieniowo leczenie całego spektrum chorób i zaburzeń.

Magdalena Hardt - Centrum Słowo

Magdalena Hardt

psycholog trener nurt systemowy dzieci
Poznań

Specjalizuję się w sprawach dzieci już od narodzin i wsparciu ich rodziców. Diagnozuję problem i przeprowadzam konsultacje dotyczące m.in. lęku, agresji, problemów w żłobku/przedszkolu, podejrzenia zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych. Z dziećmi pracuję też terapeutycznie.

Małgorzata Śliwka - Centrum Słowo

Małgorzata Śliwka

psycholog psychoterapeuta nurt psychodynamiczny dorośli
Szczecin

Pracuję głównie z dorosłymi. Najczęściej pomagam w trudnościach w obszarze relacji międzyludzkich lub zawodowych, a także w kryzysie życiowym. Zajmuję się również zaburzeniami nastroju, lękowymi o tle nerwicowym lub psychosomatycznym, a także zaburzeniami osobowości.

Marta Rogowska

psycholog trener coach nurt integracyjny dorośli młodzież
Poznań

Moi Klienci to najczęściej dorośli. Jako ekspert w obszarze Human Resources i certyfikowany coach wspieram także osoby na stanowiskach menedżerskich (liderzy, menedżerowie, kierownicy) w ramach mentoringu biznesowego. Pomagam również dzieciom i młodzieży w wieku 10-16 lat.

Monika Norko - Centrum Słowo

Monika Norko-Fricke

psycholog psychoterapeuta nurt psychodynamiczny dorośli
Szczecin

Pracuję m.in. z osobami, którym nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi sprawia trudność, mającymi podejrzenie, że ich dolegliwości zdrowotne mają tło psychosomatyczne, odczuwającymi lęk lub przygnębienie i tracącymi poczucie sensu życia.

Natalia Ligmann-Lubczyńska - Centrum Słowo

Natalia Ligmann-Lubczyńska

psycholog psychoterapeuta trener nurt integracyjny pary dorośli
Poznań

Dbam o atmosferę pełną akceptacji i dyskrecji. Oferuję wsparcie osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, cierpiącym z powodu stresu i pragnącym osiągnąć równowagę w różnych obszarach życia. Zapraszam osoby w kryzysie emocjonalnym czy po doświadczeniu straty. Pomagam w odnalezieniu nowej drogi rozwoju i realizacji swoich możliwości.

Natalia Szala - Centrum Słowo

Natalia Szala

psycholog psychoterapeuta nurt integracyjny osoby starsze dorośli młodzież dzieci
Szczecin

Zapraszam dzieci, młodzież oraz dorosłych, doświadczających obniżenia nastroju i pogorszenia funkcjonowania. Moje doświadczenie obejmuje pracę na pograniczu psychologii i neurologii oraz pomoc osobom ze spektrum autyzmu. Prowadzę konsultacje dla rodziców.

Teresa Piszczała-Nowak - Centrum Słowo

Teresa Piszczała-Nowak

psychoterapeuta trener nurt integracyjny dorośli młodzież
Poznań

Trudności w stawianiu granic, określaniu swoich potrzeb, kontrolowaniem silnych emocji – to typowe dziedziny mojej pracy. Skupiam się na zgłoszeniach osób dorosłych i młodzieży, pomagam również rodzicom, udzielając im konsultacji dotyczących lepszego funkcjonowania rodziny.

Zuzanna Sołtysiak-Tomczak

psycholog psychoterapeuta nurt systemowy pary dorośli młodzież dzieci
Szczecin

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, skupiając się na ich mocnych stronach. Opracowuję razem z rodzicami efektywne systemy motywacyjne i strategie radzenia z trudnościami dzieci, takimi jak smutek, nieśmiałość, problemy w nauce i agresja. Wspieram terapeutycznie również dorosłych.