Karolina Rzesoś - Centrum Słowo

Karolina Rzesoś

psycholog nurt systemowy pary dorośli dzieci
Poznań

Kontakt ze specjalistą

+48 504 258 233

Umów wizytę ze specjalistą

Przyjmuję:

 • Osoby dorosłe, dzieci, rodziny
 • Udzielam konsultacji i porad dla rodziców dzieci  – od okresu noworodkowego do okresu dojrzewania.
 • Prowadzę terapię rodzinną oraz interwencje w kryzysie

Najczęściej oferuję:

 • Pomoc osobom w kryzysie osobistym, rodzinnym czy partnerskim szczególnie tym, które cierpią z powodu konfliktów małżeńskich, odrzucenia, samotności w związku, ale też braku sensu życia.
 • Pomoc psychologiczną w okresie ciąży i początków macierzyństwa.
 • Wsparcie młodych rodziców, którzy przeżywają  trudności związane z opieką nad noworodkiem i wejściem w nową rolę.
 •  Porady i konsultacje dla rodziców w różnych problemach wychowawczych z dziećmi (trudności z zasypianiem, karmieniem, treningiem czystości itp.).
 • Wsparcie psychologiczne dla par dotkniętych niepłodnością

Doświadczenie

Zdobyte doświadczenie zawodowe oraz osobiste wyposażyły mnie w wiele umiejętności pomagania osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Pozwala mi to na elastyczne sięganie po różne formy pomocy w zależności od wieku i potrzeb pacjenta – konsultuję, edukuję, udzielam wsparcia lub prowadzę terapię, głównie w duchu systemowym lub poznawczo – behawioralnym.

Na spotkaniach zawsze staram się o stworzenie przyjaznej atmosfery, która pomaga w nawiązaniu trwałej, opartej na zaufaniu relacji z osobą potrzebującą, parą lub rodziną. Zbieram szczegółowy wywiad, analizuję, aktywnie słucham. Dbam o to, aby wraz z pacjentem wypracowywać najlepsze dla niego rozwiązania.

Od kilku lat pracuję również jako instruktor modelu Creightona (metoda pomagająca w diagnozowaniu przyczyn niepłodności w naprotechnologii), pomagając parom niepłodnym w staraniach o upragnione dziecko.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

Wykształcenie:

 • Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność – psychologia kliniczna; Praca magisterska – „Temperamentalne i środowiskowe uwarunkowania zaburzenia osobowości borderline”
 • Uprawnienia pedagogiczne – podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Uczestniczka szkoleń:

 • W trakcie szkolenia z terapii systemowej w WTTS.
 • Diagnoza dziecka wykorzystanego seksualnie i jego rodziny.

O mnie

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą sześciorga dzieci. Jako rodzina żyjemy według tradycyjnych wartości, które są bliskie naszemu sposobowi życia, myślenia czy wychowywania. To doświadczenie rodzinne wyposażyło mnie i cały czas wyposaża w wiedzę i umiejętności, które dają mi możliwości lepszego rozumienia a tym samym efektywniejszego wspierania rodziny.