Joanna Oliwiecka - Centrum Słowo

Joanna Oliwiecka

psycholog psychoterapeuta nurt poznawczo-behawioralny dorośli młodzież dzieci
Poznań

Kontakt ze specjalistą

+48 607 954 651

Prowadzę:

 • konsultacje psychologiczne,
 • terapię (dzieci od 7r.ż., młodzież, dorośli).

Obszary pracy:

 • obniżenie nastroju, stany depresyjne, smutek i brak motywacji do działania;
 • stany lękowe, zaburzenia lękowe (fobie swoiste, fobia społeczna, napady paniki, lęk uogólniony);
 • trudności adaptacyjne,
 • stres,
 • niskie poczucie własnej wartości.

W pracy korzystam z szeroko rozumianego podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT), łączę podejście klasyczne z terapiami tzw. trzeciej fali,  m.in. terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), czy mindfulness.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Zespole Szkół w Śremie oraz Centrum Wspierania Rozwoju w Śremie, a także podczas odbywania staży m.in. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Przeźmierowie, Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” we Wrocławiu, Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Benedykta Menni w Piaskach (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddział Dzienny dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego), a także w Katedrze Psychiatrii w Poznaniu (Klinika Psychiatrii Dorosłych).

Obecnie pracuję również w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmuję się m.in. diagnozą poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, terapią zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz emocjonalnych ich dzieci.

Wykształcenie

 • Psycholog (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu,
 • Studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej, realizowane przez „Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS pod kierownictwemdr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej” (ośrodek rekomendowany przez PTTPB).

Ponadto brałam udział m. in. w następujących szkoleniach oraz konferencjach:

 • „Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi”
 • „Potwory z szafy, potwory z głowy – wspieranie dzieci i dorosłych z zaburzeniami lękowymi”
 • „Trudne rozstanie – wspieranie dzieci i dorosłych w procesie żałoby po stracie bliskiej osoby”
 • „Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze pomagać”
 • „Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 20 lat PTTPB. Terapia Poznawczo-Behawioralna
  w Polsce i na Świecie”
 • „I Poznańska Konferencja ACT”
 • „II Poznańska Konferencja ACT”
 • „Wprowadzenie do DBT”

O mnie

Prywatnie miłośniczka gotowania, literatury oraz snowboardu.