Zuzanna Sołtysiak-Tomczak

psycholog psychoterapeuta nurt systemowy pary dorośli młodzież dzieci
Szczecin

Kontakt ze specjalistą

+48 725 609 407

Umów wizytę ze specjalistą

Prowadzę:

 • Konsultacje dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
 • Terapię dzieci, młodzieży, osób dorosłych i par.

Najczęściej pomagam dzieciom, młodzieży i dorosłym doświadczającym:

 • trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami,
 • problemów w nawiązywaniu i rozumieniu relacji z innymi,
 • nieśmiałości, nadmiernych obaw, lęku oraz nieadekwatnie niskiej samooceny,
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji, w tym też związanej z rozwodem;
 • kryzysu i będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 • trudności w nauce,
 • zaburzeń rozwoju,
 • chorób somatycznych.

Pomagam rodzicom:

 • zaniepokojonym rozwojem i zachowaniem dziecka;
 • doświadczającym trudności wychowawczych;
 • chcącym poprawić relacje i zbudować właściwy system komunikacji w rodzinie;
 • w opracowaniu efektywnych systemów motywacyjnych oraz strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami u dzieci (nadmierna złość, smutek, lęk, agresja).

Doświadczenie

Jestem psychologiem i terapeutą systemowym w trakcie certyfikacji (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Pracuję jako psycholog w przedszkolu specjalnym i integracyjnym oraz w placówce wspierającej dzieci, młodzież i dorosłych z zaburzeniami rozwoju. Kompetencje i umiejętności psychologiczne rozwijałam w trakcie stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Pile oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji u doświadczonych specjalistów w nurcie terapii systemowej.

Wykształcenie

 • Psycholog i terapeuta systemowy w trakcie certyfikacji (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej).
 • Absolwentka jednolitych studiów magisterskich o kierunku psychologia na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, uprawniające do pracy w placówkach oświatowych.
 • Aktualnie, uczestniczka szkoły terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończony podstawowy kurs terapii systemowej, obecnie w trakcie kursu zaawansowanego.
 • Udział w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.

O mnie

W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że każdy może dokonać zmian w oparciu o swoje zasoby i mocne strony, a nie na gruncie doświadczanych trudności.

Prywatnie jestem wielbicielką małych kin studyjnych i wędrówek po polskich górach.