Rodzina i dziecko

Pomoc rodzicom, konsultacje wychowawcze, systemowa terapia rodzin oraz indywidualna pomoc dzieciom w każdym wieku (od 0 lat w górę) to serce naszej działalności. Człowiek zaczyna się w dzieciństwie. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się wzmocnić przede wszystkim opiekunów dziecka, łącznie z personelem żłobka, przedszkola czy szkoły. Tam, gdzie to konieczne, prowadzimy terapię dziecka, nastolatka, więzi w diadzie mama – małe dziecko. Diagnozujemy, nazywamy problemy po imieniu i stwarzamy skuteczny program działania. Nie boimy się spotkań w gronie całej rodziny, nawet solidnie skonfliktowanej.

Konsultacja wychowawcza

Wychowanie dziecka jest sztuką, w której można się doskonalić. Czy wiesz, że przy problemach dziecięcych praca z rodzicami jest często najbardziej skuteczną metodą pomocy? W końcu to rodzic jest najlepszym ekspertem w sprawie swojego dziecka i ma największe możliwości wpływu na to, co się dzieje. Staramy się Ciebie wzmocnić!

W czasie konsultacji wychowawczych pomożemy Ci połączyć rodzicielską intuicję z konkretnymi metodami, dopasowanymi do potrzeb Twojej rodziny. Celem jest zrozumienie dziecka, dobra komunikacja i rozwój. Razem przyjrzymy się sytuacji z różnych stron i opracujemy plan działania. Podczas cyklu spotkań coachingowych przećwiczymy sposoby reagowania na kłopotliwe zachowanie dziecka i wzmocnimy Twoje kompetencje rodzicielskie. Z żadną trudnością z dziećmi nie zostajesz sam!

Przykładowe tematy:

 • Niepokojące zachowanie dziecka, np. agresja lub silna nieśmiałość
 • Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 • Jak radzić sobie z dzieckiem, które ma specjalne potrzeby, np. niepełnosprawnym?
 • Wychowanie szczególnie utalentowanego dziecka
 • Porozumienie z nastolatkiem

Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży to wsparcie poprzez cykl spotkań z psychoterapeutą. Zatrzymujemy się nad tym, co powoduje trudności, staramy się określić cele i spowodować zmianę. Czasem wymaga to wyrażenia trudnych emocji, przećwiczenia nowych zachowań lub określenia wpływu innych osób na dany problem. Zawsze istotne jest zrozumienie problemów przez osobę uczestniczącą w terapii, na miarę jej wieku.

W Centrum Słowo terapia dzieci i młodzieży odbywa się w nurcie systemowym lub integratywnie, czyli z wykorzystaniem różnych metod m.in. analizy transakcyjnej oraz nurtu poznawczo-behawioralnego. Używamy również metod narracyjnych oraz terapii zabawą. Dostosowujemy ją do potrzeb dziecka. Wymaga ona ścisłej współpracy z rodzicami, czasem wsparcia dla rodziców w postaci treningu umiejętności wychowawczych.

Przykładowe problemy:

 • Trudności w funkcjonowaniu społecznym; Zespół Aspergera
 • Silna nieśmiałość; mutyzm wybiórczy
 • Lęki, związane np. ze snem, zwierzętami, szkołą
 • Smutek, obniżona energia
 • Szczególne trudności z nauką, koncentracją
 • Sprawianie dużych problemów wychowawczych

Edukacja domowa

Idea edukacji domowej jest nam bliska i aktywnie realizowana przez część zespołu. Wiemy o co chodzi i jak to działa. Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie kształcenia swojego dziecka, służymy Ci swoją pomocą. Homeschooling to przyszłość, a nie tabu. Psychoedukacja jako uzupełnienie edukacji domowej? Wspieranie utalentowanego dziecka? Podpowiedzi, jak pracować z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami?

Homeschooling to mnóstwo szans, ale też szczególne wymagania dla rodziny i rodzeństwa. To ważne, by rozpoznać swoje motywacje i stać się faktycznym rzecznikiem swojego dziecka – a także dbanie o własne siły rodzica.

Terapia rodzinna

Terapia systemowa to inaczej terapia rodzinna, która może być jednak przeprowadzona również w przypadku innych relacji – np. podczas terapii par czy terapii grupowej (metod systemowych używamy również indywidualnie).

Terapia systemowa powstała na założeniu, że relacje pomiędzy bliskimi ludźmi tworzą rządzącą się własnymi zasadami rzeczywistość – tzw. system. Zachowanie każdego z członków systemu (np. rodziny) ma wpływ na wszystkich pozostałych. Tym samym skuteczna pomoc terapeutyczna wymaga wzięcia pod uwagę wpływu wszystkich osób, które tworzą dany system.

W nurcie systemowym możliwa jest pomoc całej rodzinie, która spotyka się z terapeutą jednocześnie, żeby rozwiązać swoje trudności. Zazwyczaj problemy pojedynczych osób mają swoje odzwierciedlenie w sytuacji rodziny. Przy pracy z rodziną często pomocne jest równoległe indywidualne wsparcie dla niektórych jej członków. Dzięki takiemu podejściu pomoc może być szczególnie skuteczna.

Przykładowe tematy:

 • Stałe problemy z porozumieniem wśród członków rodziny
 • Pojawienie się problemów dorosłych, które wpływają na stan dzieci
 • Problemowe zachowania dziecka lub nastolatka
 • Wsparcie dla rodziny z nieuleczalnie chorą osobą
 • Nagła zmiana w życiu rodziny, która naruszyła jej równowagę
 • Niezdolność do opuszczenia domu przez dorosłe dzieci