Diagnoza neuropsychologiczna

Masz problemy z pamięcią i koncentracją? A może opiekujesz się osobą starszą? Przeczytaj czym jest diagnoza neuropsychologiczna. Można ją wykonać w naszym ośrodku w Szczecinie.

Co to jest diagnoza neuropsychlogiczna?

Diagnoza neuropsychologiczna to badanie, które prowadzone jest przez psychologa, celem określenia poznawczego funkcjonowania osoby badanej. Badane są takie procesy i funkcje jak pamięć, uwaga i jej koncentracja, funkcje wykonawcze czy myślenie.

Kto powinien wykonać taką diagnozę?

Wykonanie takiej diagnozy jest zalecane po lub w trakcie procesu diagnozy choroby neurologicznej – stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera, Parkinsona, otępienia czy po urazach i udarach mózgu, a także w sytuacji, gdy zauważamy trudności w pracy czy wykonywaniu codziennych obowiązków, wywołane problemami z pamięcią, koncentracją lub innymi trudnościami.

Jaki jest cel diagnozy neuropsychologicznej?

Celem takiej diagnozy jest ustalenie aktualnego stanu funkcjonowania badanego, a w przypadku diagnozy deficytów również ułożenie programu rehabilitacyjnego, wspomagającego chorego i jego rodzinę.

Jak wygląda przeprowadzenie takiej diagnozy?

Diagnoza neuropsychologiczna jest procesem, na który składa się zwykle kilka spotkań. Na pierwszym zbierany jest dokładny wywiad psychologiczny, który pozwala na zaplanowanie i ustalenie odpowiednich procedur diagnostycznych. W czasie kolejnych spotkań przeprowadzane jest badanie za pomocą właściwie dobranych testów psychologicznych i prób. W zależności od celu, takie badanie może trwać 2 lub 3 spotkania. Na ostatnim spotkaniu następuje przekazanie wyników przeprowadzonej diagnozy oraz omówienie zaleceń i wskazań do dalszej pracy.

W Centrum Słowo w Szczecinie diagnozę neuropsychologiczną wykonuje Natalia Szala. Zajmuje się problemami osób starszych. Pracuje również na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

W Centrum Słowo w Poznaniu problemami osób starszych zajmują się
Joanna Rumińska i Bogusława Wasiewicz.