Dorośli i młodzież

Indywidualne wsparcie osób dorosłych w każdym wieku oraz młodzieży. Oferujemy psychoterapię w głównych nurtach psychoterapeutycznych: profesjonalnie, z zachowaniem dyskrecji i wrażliwością, a zarazem skutecznie. Pracujemy zarówno krótko- jak i długoterminowo nad pełnym wachlarzem trudności: od problemów lękowych i nerwicowych, poprzez depresję, samouszkodzenia, zaburzenia odżywiania itp. Wspieramy w niełatwych okresach życia, pomagamy przejść przez żałobę. Towarzyszymy w zmianie nawyków i schematów zachowania, pomagamy w podtrzymaniu motywacji i nauczeniu się nowych form działania. W tym dziale również konsultacje psychologiczne.

Konsultacja w trudnościach życiowych (psychologiczna)

Konsultacja to rozmowa z psychologiem – osobą „z zewnątrz”, specjalizującą się w pomocy w trudnych sytuacjach. Zadaniem psychologa jest staranne wysłuchanie, pomoc w zrozumieniu sytuacji i analizie możliwych rozwiązań. Każdy z nas od czasu do czasu ma poczucie, że znalazł się na życiowym zakręcie. Trudne decyzje do podjęcia, nagromadzone kłopoty, napięcie w życiu osobistym i zawodowym, problemy z porozumieniem się z otoczeniem – to tylko niektóre sytuacje, które mogą być powodem spotkania z psychologiem.

Przykładowe tematy:

 • Złe samopoczucie, poczucie obciążenia i przeżywanie napięcia
 • Trudności z porozumieniem w rodzinie i w pracy
 • Przygotowanie do spodziewanych decyzji lub istotnych zmian w życiu
 • Radzenie sobie z problemami zdrowotnymi bliskiej osoby
 • Chęć podniesienia swoich kompetencji, np. w zakresie uczenia się, organizacji czasu

Indywidualna terapia psychologiczna dorosłych

Psychoterapia to cykl spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu rozpoznanie problemu i podjęcie działań mających go rozwiązać.

Jak wiele czasu zajmuje psychoterapia? To zależy od rodzaju celów, jakie stawia sobie osoba, która z niej korzysta. Krótkoterminowa terapia, nastawiona na zrozumienie problemu i zmianę zachowań, to co najmniej 7 do 10 spotkań. Długoterminowo – co najmniej przez pół roku – pracujemy przy głębszych lub bardziej złożonych problemach. O tym, jaką formę wsparcia należy wybrać, decyduje osoba z niej korzystająca razem z terapeutą.

Przykładowe tematy:

 • Problemy w relacjach z innymi osobami
 • Brak pewności siebie
 • Chwiejność emocjonalna
 • Trudność w panowaniu nad sobą
 • Stany depresyjne
 • Przeżywanie nadmiernego stresu
 • Lęk w sytuacjach społecznych

Diagnoza neuropsychologiczna

To badanie, które prowadzone jest przez psychologa, celem określenia poznawczego funkcjonowania osoby badanej. Badane są takie procesy i funkcje jak pamięć, uwaga i jej koncentracja, funkcje wykonawcze czy myślenie.

Wykonanie takiej diagnozy jest zalecane po lub w trakcie procesu diagnozy choroby neurologicznej – stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera, Parkinsona, otępienia czy po urazach i udarach mózgu, a także w sytuacji, gdy zauważamy trudności w pracy czy wykonywaniu codziennych obowiązków, wywołane problemami z pamięcią, koncentracją lub innymi trudnościami.

Celem takiej diagnozy jest ustalenie aktualnego stanu funkcjonowania badanego, a w przypadku diagnozy deficytów również ułożenie programu rehabilitacyjnego, wspomagającego chorego i jego rodzinę.

Więcej informacji.