Czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo?

Rodzicu, sprawdź czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo!

Rozwój mowy rozpoczyna się już w okresie prenatalnym i trwa do około 10 roku życia. Pamiętaj, że dopuszczalne są półroczne odchylenia w rozwoju mowy, które wynikają z indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka, jednak dłuższe mogą świadczyć o pewnych nieprawidłowościach, więc warto skonsultować się z logopedą.

0-1 miesiąc

 • różne rodzaje krzyku, mlaskanie, cmokanie

2-4 miesiąc

 • głużenie (gruchanie) – niemowlę śpiewa [guu, agu, aku, ghy …]
 • głośno się śmieje
 • reaguje na różne dźwięki
 • dzieci niesłyszące również głużą

4-6 miesiąc

 • gaworzenie, czyli pierwsze zabawy głosem – dziecko zaczyna „rozmawiać” z dorosłym posługując się prostymi sylabami, naśladując dziecko zachęcasz je do gaworzenia

6-7 miesiąc

 • gaworzenie samonaśladowcze – dziecko wielokrotnie powtarza te same sylaby [babababa, mamamama, dadadadada]
 • próbuje rozkazywać i pytać [Tot?] = „Co to jest?”
 • kiedy jest zadowolone intensywniej gaworzy
 • dzieci niesłyszące nie gaworzą w sposób samonaśladowczy – jest to alarm, aby sprawdzić ponownie słuch dziecka!

9-10 miesiąc

 • dziecko próbuje naśladować mowę dorosłych, jego wypowiedzi składają się z wielokrotnie powtórzonych różnych sylab
 • dziecko rozumie kilkanaście słów – imiona swoich bliskich, nazwy zabawek oraz zakaz „nie!” = „nie ruszaj”, „nie wolno”

11-12 miesiąc

 • wypowiedzi dziecka coraz bardziej przypominają brzmieniem wyrazy ojczystego języka
 • roczne dzieci wymawiają przeciętnie ok. 6 słów, ale są i takie, które nie potrafią wymówić jeszcze żadnego, i takie, które wymawiają ok. 50 wyrazów.

12-18 miesiąc

 • jeden wyraz zastępuje zdania, a właściwie kilka różnych zdań [da] = „daj misia”, „weź butelkę”, „połóż tutaj”
 • pierwszy wyraz, który coś znaczy, powinien pojawić się miedzy 8 a 18 miesiącem życia

18-23 miesiąc

 • początek wypowiedzi dwuwyrazowych
 • dziecko używa przede wszystkim rzeczowników, czyli nazw
 • 20-miesięczne dziecko wymawia średnio ok. 170 wyrazów

2 lata – 2 lata i 11 miesięcy

 • pojawiają się liczebniki – jeden, dwa, trzy … i rozróżnianie ja – ty: – dziecko zaczyna używać zaimka [się] np. myje się, bawię się
 • pojawia się coraz więcej pytań i przeczeń
 • przeważają zdania pojedyncze

3 lata – 3 lata i 11 miesięcy

poprawna wymowa:

 • samogłosek ustnych [a, e, i , o, u, y]
 • spółgłosek nosowych [m, n, ń]
 • „półspółgłosek” [j, ł]
 • spółgłosek [h, f, w, t, d, p, b]

Trzylatek ma jeszcze prawo wymawiać spółgłoski dźwięcznie z niepełną dźwięcznością, a nawet bezdźwięcznie [fota] = [woda]
dziecko zaczyna śmielej posługiwać się zdaniami złożonymi.

4 lata – 4 lata i 11 miesięcy

 • poprawna artykulacja spółgłosek [k, g, ś, ź, ć, dź]
 • przed ukończeniem 3 lat i 8 miesięcy wiele dzieci zamienia [r] na [j]
 • dziecko nie powinno zamieniać [k, g] na [t, d] lub odwrotnie, może zamieniać [sz, ż, cz, dż] oraz [s, z, c, dz] na [ś, ź, ć, dź]

5 lat – 5 lat i 11 miesięcy

 • poprawna wymowa spółgłosek [sz, ż, cz, dż] lub zastępowanie ich spółgłoskami [s, z, c, dz]
 • poprawna wymowa spółgłoski [r] lub zastępowanie jej spółgłoską [l]
 • 5- latek tworzy własne wyrazy, np. „ukradacz” = złodziej, „buciarnia” = sklep z butami
 • 35% dzieci 5 – letnich wymawia prawidłowo głoskę [r]

6 lat – 6 lat i 11 miesięcy

 • poprawna wymowa spółgłosek [sz, ż, cz, dż] oraz spółgłoski [r]
 • mogą pojawiać się jeszcze pomyłki, ale powinny być coraz rzadsze
 • większość dzieci prawidłowo wymawia głoskę [r] zanim ukończy 6 rok życia

7 lat

 • prawidłowa wymowa wszystkich spółgłosek i samogłosek języka polskiego
 • do około 10 roku życia mowa dziecka będzie nabierała cech „mowy dojrzałej”

Sprawdź, w jakich przypadkach warto wybrać się do logopedy.