Kiedy wybrać się do logopedy – w przypadku dziecka i dorosłego

Ten tekst jest przydatny dla rodziców małych dzieci. Podpowiada jakie są kolejne kroki rozwoju aparatu mowy i wskazuje co powinno nas skłonić do konsultacji. Poradę dla siebie znajdą tu również dorośli – dowiedzą się w przypadku jakich problemów można szukać pomocy u logopedy.

Warto wybrać się do logopedy, jeśli Twoje dziecko:

Od urodzenia do około 2 lat:

 • urodziło się przedwcześnie z objawami wcześniactwa,
 • przejawia problemy neurorozwojowe,
 • rozwija się wolno i nieharmonijnie,
 • ma stwierdzone nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
 • ma problemy ze ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem stałych pokarmów,
 • nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
 • ma nieprawidłowo zbudowane narządy mowy, np. skrócone wędzidełko
  podjęzykowe, rozszczep wargi i/lub podniebienia,
 • nie gaworzy,
 • po ukończeniu pierwszego roku życia nie wypowiada nawet najprostszych słów, jak:
  mama, tata, baba.

  2-latek:
 • nie wykazuje zainteresowania mową,
 • nie rozumie prostych komunikatów słownych,
 • oddycha przez usta, występuje u niego nadmierne ślinienie, często wysuwa język
  między zęby,
 • mimo, iż skończyło dwa lata wypowiada tylko kilka słów i nie łączy ich razem.

  3- latek:
 • ma ubogi zasób słownictwa,
 • nie buduje nawet prostych zdań,
 • mówi w sposób zrozumiały tylko dla Ciebie.

  4-latek i starsze:
 • jego wymowa jest opóźniona w stosunku do norm rozwoju mowy (patrz:
  normy rozwoju mowy),
 • buduje wypowiedzi nieprawidłowe pod względem gramatycznym,
 • ma problem z opowiedzeniem krótkiej historyjki, przedstawia zdarzenia w sposób niechronologiczny,
 • ma problemy z pamięcią i koncentracją,
 • przejawia trudności w uczeniu się, szczególnie języka polskiego,
 • jego mowa jest niepłynna, np. jąka się,
 • ma zdiagnozowaną dysleksję, dysortografię lub inne trudności językowe.

  Dorośli:
 • wady wymowy,
 • mowa niewyraźna, zbyt cicha, nieskładna,
 • zdiagnozowana dysleksja, dysortografia i inne trudności językowe,
 • chęć poprawy dykcji i poprawności językowej,
 • emisja głosu, szczególnie dla osób, których zawód wymaga pracy głosem,
 • jąkanie i inne niepłynności mowy,
 • problemy z mową powstałe w wyniku udaru lub innej choroby.

  Jak wygląda terapia w Centrum Słowo dowiesz się tutaj.