Logopeda

W przypadku trudności z wymową, rozwojem mowy i języka, zaburzeń mowy, głosu – na terapię logopedyczną zaprasza neurologopeda. W każdym wieku możemy mieć trudności z mówieniem, wynikające z wad wrodzonych, przebytych infekcji, czy nadwyrężania głosu związanego z pracą zawodową. Część pracy logopedy to zmniejszanie skutków nadwrażliwości w obrębie jamy ustnej poprzez masaże logopedyczne. Neurologopeda, jako specjalista od procesów wytwarzania mowy, zajmuje się również diagnostyką procesów związanych z całym funkcjonowaniem poznawczym: myśleniem, pamięcią, uwagą – i ćwiczeniem ich jak najlepszego działania.

Podczas pierwszego spotkania logopeda przeprowadzi wywiad i dokona diagnozy logopedycznej, co pomoże określić, czy są wskazania do terapii logopedycznej. Jeśli będzie taka potrzeba wskaże do jakich specjalistów warto się jeszcze zwrócić o pomoc, być może będzie to laryngolog, ortodonta, foniatra, psycholog dziecięcy. Podpowie w jaki sposób bawić się z dzieckiem, aby prawidłowo stymulować jego rozwój mowy.

Jak wygląda terapia u naszego logopedy:

  • terapia logopedyczna ma charakter rehabilitacji, więc dla jej skuteczności konieczne są systematyczne zajęcia – zazwyczaj raz w tygodniu, oraz ćwiczenia utrwalające w domu,
  • logopeda w oparciu o wynik diagnozy przygotowuje indywidualny plan terapii dla Twojego dziecka,
  • główny cel terapii logopedycznej to prawidłowa wymowa, ale nie jedyny, bo spotkania z logopedą mają również na celu wzbogacenie zasobu słownictwa oraz naukę budowania prawidłowych wypowiedzi pod względem gramatyczno-syntaktycznym,
  • ważnym elementem terapii jest również usprawnianie funkcji poznawczych, takich jak uwaga, pamięć, kategoryzacja, spostrzeganie, analiza i synteza, które są konieczne do prawidłowego rozwoju języka, ale pomagają też w osiąganiu innych umiejętności,
  • logopeda bierze pod uwagę indywidualne cechy dziecka, jego styl nauki, temperament i przeprowadza zajęcia tak, aby dziecko w przyjemny i naturalny dla niego sposób przyswajało nową wiedzę,
  • w specjalnie założonym zeszycie lub teczce umieszczane są karty pracy, które rodzic może wykorzystać do ćwiczeń utrwalających w domu,
  • w czasie terapii wykorzystywane są atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które sprawiają, że dzieci nie tylko uczą się, ale też dobrze się bawią!

Tu sprawdzisz czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo.

Sprawdź, w jakich jeszcze przypadkach warto wybrać się do logopedy.